Známé problémy (known issues)

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Níže naleznete přehled známých problémů (known issues), které jsou již v řešení na straně Ex Libris.

Řešené známé problémy (known issues)

Číslo Problém Stručný popis Výskyt Předpokládaný termín opravy Interní: SF/BSC ID
001 Nefunkční filtrování jednotek podle pole Popis Jednotky knih nelze v úplném záznamu (fulldisplay) filtrovat podle hodnoty pole Popis - po chvíli načítání Primo převede uživatele z konkrétního umístění na přehled umístění a nezobrazí výsledky. Primo > Úplný záznam leden 2022 SF00988270

Vyřešené problémy

Číslo Problém Stručný popis Výskyt Interní: SF/BSC ID Uzavřeno
002 Nefunkční možnost vrátit se na výsledky ze stránky citačního vlákna u dokumentu hledaného podle DOI Při vyhledávání publikací dle DOI (např. článků) se u těch, které umožńují zobrazit publikace citované ve vyhledaném záznamu (tzv. citační vlákno) nelze úspěšně vrátit na původní výsledky vyhledávání. Primo zopakuje vyhledávání s chybným znakem v DOI a vrátí nulový výsledek. Primo > Citační vlákno SF00978567 2021-11-29
003 Nezobrazují se výpůjční pravidla pro jednotku přihlášeným uživatelům V některých případech se po přihlášení uživateli nezobrazí výpůjční pravidla u všech jednotek, ale pouze u jedné. Primo > Úplný záznam SF00991317 2021-12-22