Zobrazení / práce se záznamy

From Alma WiKi
Revision as of 12:39, 17 August 2021 by 80107774 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Zobrazení záznamu

Po vyhledání bibliografického záznamu v Almě lze pomocí tlačítka Zobrazit v Discovery/Display in Discovery (poslední možnost v menu se třemi tečkami).

Zobrazit v Discovery

Práce se záznamy

Zobrazený záznam má několik fuknčích sekcí s metadaty.

Záznam - permalink
  • Odeslat -> vytvoření citace (+ jejich export ve formátech BibTeX a RIS), odeslání na email, trvalý odkaz
  • Půjčit si -> abecední seznam holdingů (umístění) a (po rozkliknutí konkrétního holdingu) jednotek navázaných na dané umístění, jejich status (vypůjčeno, k dispozici, atd.) a umístění (signatura)
  • Podrobnosti -> metadata (název, autor, vydání, atd.) generovaná z jednotlivých MARC polí v bibliografickém záznamu
  • Podobné tituly -> na základě podobnosti např. v názvu nebo identifikátorech se v této sekci objevují příbuzné tituly
  • Odkazy -> na obálky knih, uživatelská zpětná vazba, odkaz na marc záznam v html