Úvod do Almy + správa jednotek a výpůjční protokol

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Školení je určeno všem, kteří pracují ve výpůjčních službách nebo potřebují pracovat s jednotkami - editovat, vyřazovat, revidovat fond a pod.

Tento modul je možné absolvovat buď jako školení nebo v režimu přezkoušení.

Objednávka školení či přezkoušení

Níže uvedené přihlašovací formuláře zároveň slouží jako objednávka školení či přezkoušení (není třeba dodávat žádnou další objednávku na školení).

Přihlašovat se musíte přes Vaše: id@cuni.cz a heslo CAS. Nepoužívejte lokální fakultní účty (např.: natur.cuni.cz; ff.cuni.cz).

Termíny školení a přezkoušení - 2022

Školení - 14.11. - přihlašovací formulář; přihlášení do 9.11. 2022 (je možné přihlásit účastnika v zastoupení, abychom věděli, kolik osob se školení zúčastní)

Úhrada za školení a interní daňový doklad

Školení: 300,- Kč / osoba / den

Přezkoušení: 300,- Kč / osoba

Interní daňový doklad bude vystaven po absolvování školení na základě podpisu účastníka/účastnice školení na prezenční listině.

Doklad bude zaslán pouze e-mailem na adresu vedoucí/ho knihovny.

Místo konání

Školení i přezkoušení se konají v prostorách Ústřední knihovny UK, adresa: José Martího 2, Praha 6 Veleslavín.

Kontaktní osoby

Školitelky: Barbora Drobíková - barbora.drobikova@ruk.cuni.cz, Irena Siváková - irena.sivakova@ruk.cuni.cz

Fakturace, platby: Eva Růžičková - eva.ruzickova@ruk.cuni.cz

Prezentace ke školení

- úvod do Almy
Soubor:Úvod do Almy, vyhledávání.pdf
- správa jednotek
Soubor:Jednotky.pdf
- výpůjční služba
Soubor:Výpůjční služby - aktualizace.pdf
- discovery - viz: úvodní strana pro uživatele/uživatelky UKAŽ