Úvod do Almy + správa jednotek a výpůjční protokol

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Školení je určeno všem, kteří pracují ve výpůjčních službách nebo potřebují pracovat s jednotkami - editovat, vyřazovat, revidovat fond a pod.

Tento modul je možné absolvovat buď jako školení nebo v režimu přezkoušení.

Objednávka školení či přezkoušení

Níže uvedené přihlašovací formuláře zároveň slouží jako objednávka školení či přezkoušení (není třeba dodávat žádnou další objednávku na školení).

Přihlásit účastníka je možné i v zastoupení např., pokud pracovník ještě nenastoupil na UK.

Termíny školení a přezkoušení - 2023

Školení - 28.8. 2023 - přihlašujte se do 23.8. 2023 (včetně): formulář pro přihlášení

Školení - 25.9. 2023 - přihlašujte se do 20.9. 2023 (včetně): formulář pro přihlášení

Přezkoušení - 23.10. 2023 - přihlašujte se do 18.10. 2023 (včetně): formulář pro přihlášení

Školení - 20.11. 2023 - přihlašujte se do 15.11. 2023 (včetně): formulář pro přihlášení

Přezkoušení - 11.12. 2023 - přihlašujte se do 6.12. 2023 (včetně): formulář pro přihlášení

Úhrada za školení a interní daňový doklad

Školení: 300,- Kč / osoba / den

Přezkoušení: 300,- Kč / osoba

Interní daňový doklad bude vystaven po absolvování školení na základě podpisu účastníka/účastnice školení na prezenční listině.

Doklad bude zaslán pouze e-mailem na adresu vedoucí/ho knihovny.

Místo konání

Školení i přezkoušení se konají v prostorách Ústřední knihovny UK, adresa: José Martího 2, Praha 6 Veleslavín.

Kontaktní osoby

Školitelky: Barbora Drobíková - barbora.drobikova@ruk.cuni.cz, Irena Siváková - irena.sivakova@ruk.cuni.cz

Fakturace, platby: Eva Růžičková - eva.ruzickova@ruk.cuni.cz

Prezentace ke školení

UKAŽ - viz: úvodní strana pro uživatele/uživatelky UKAŽ
Soubor:1 úvod školení platformy Alma aktuální.pdf
Soubor:2 výpůjční služby v Almě aktuální.pdf
Soubor:3 Jednotky, úprava jednotek aktuální.pdf