Čtečky čárových kódů

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Na některých kartách v Almě - např. na kartě pro výpůjčku či vracení, nebo kartě - Editoru fyzických jednotek - Alma reaguje na definice klávesových zkratek ALT+number. Tato interní funkce, kterou nelze v Almě vypnout, je v kolizi s nastaveními některých typů čteček čárového kódu, které pracuji v tzv. „ALT mode“ režimu. Tento mód se u čteček často používá ke správné interpretaci načtených znaků z ČK nezávisle na aktuálně nastavené klávesnici v operačním systému. Nejčastěji se instalují a používají 2 typy klávesnic – česká (CES) a anglická (ENG).

Možná varianta řešení je vypnout „ALT mode“ a zároveň:

1)     Přenastavit čtečku do podpory české klávesnice, pokud to příslušný typ čtečky umožňuje. Aby interpretace snímaného ČK byla ale vždy správná, musí být v operačním systému na PC nebo notebooku nainstalován pouze 1 typ klávesnice, a to CES. Pokud bude instalována i druhá klávesnice např. ENG a dojde k její aktivaci před snímáním ČK, interpretace znaků z načteného kódu bude chybná (!@#$%^&*()).

2)     Nastavení čtečky do režimu emulace „numerické“ klávesnice, pokud to příslušný typ čtečky umožňuje. V závislosti na typu čtečky je pak nutné mít před snímáním kódu na klávesnici PC aktivovanou funkční klávesu „NumLock“, jinak může být interpretace snímaných znaků z kódu opět chybná. Tento mód ale není závislý na počtu ani typu instalovaných klávesnic v operačním systému, ani zda bude v danou chvíli na PC nebo notebooku aktivní klávesnice typu CES, ENG nebo jiná. Námi osobně testovaná čtečka (typu USB) dokázala emulovat numerickou klávesnici dokonce i v režimu „Auto NumLock“ a správně interpretovat znaky načteného kódu vždy bez ohledu na typ aktivované klávesnice CES nebo ENG i stavu samotné funkční klávesy „NumLock“.


Možná existují i jiná další řešení, to není vyloučeno. Nejsme specialisté na čtečky ČK. Každá čtečka je jiná, i když je spojuje „jednoduchá“ funkce načtení nějakého typu ČK. Není v našich kapacitách otestovat veškeré typy čteček používaných na UK a nemůžeme poskytnout přesné návody na spolehlivé vyřešení problémů čtečky v každé knihovně. Prosíme proto, pokud si se svou čtečkou nevíte rady, obraťte se na vaše IT oddělení, využijte jejich znalostí a možností, předejte jim tento text, aby rychleji pochopili problém a pokusili se najít to správné nastavení nebo řešení i v závislosti na způsobu instalace OS. Dále prosíme, sdílejte zkušenosti vzájemně mezi knihovnami na UK. Teamová spolupráce ve světě IT i jinde je často tou nejrychlejší a nejspolehlivější metodou, jak mnoho problémů vyřešit. Pokud vše selhává a čtečky dále nefungují, můžete se obrátit i na nás na ÚK UK.  Předpokládáme ale pak, že nezbude jiná cesta než zakoupení nové čtečky, kterou jde výše uvedeným způsobem nastavit.

Nákup nové čtečky

Pokud se rozhodnete k nákupu nové čtečky, je důležité, abyste před samotným objednáním spolehlivě zjistili u dodavatele (ideálně přímo odzkoušeli nastavení a fungovaní v Almě), zda daná čtečka dokáže splnit alespoň jedno z výše popsaných řešení nebo i jiné další spolehlivé řešení. Obracejte se proto na zkušené dodavatele těchto typů zařízení (např. CODEWARE, IDENTCODE a další), kteří vám dokážou poskytnout i náležitou technickou podporu, pokud problém nemůžete sami posoudit nebo se náležitě rozhodnout.