001 - MMS ID

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

001 - MMS ID - KONTROLNÍ ČÍSLO (NO)Pole obsahuje identifikační číslo bibliografického záznamu, v systému Alma je to tzv. MMS ID. Katalogizátor pole nevyplňuje ani nemodifikuje! Systém přiděluje MMS ID automaticky při ukládání záznamu.