022 - ISSN

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Pole je opakovatelné.

Indikátory

První - Úroveň mezinárodního významu

#    Nespecifikovaná úroveň

0    Seriál mezinárodního významu

1    Seriál není významný na mezinárodní úrovni

           

Druhý indikátor

#    Nedefinován

Kódy podpolí

$a          Mezinárodní standardní číslo seriálu (NO)

$l          ISSN-L (NO)

$y          Nesprávné ISSN (O)

$z          Zrušené ISSN (O)