024 - Další identifikátory

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Pole je opakovatelné

Indikátory
První -  Typ standardního čísla nebo kódu

#    Nedefinován

0    Mezinárodní standardní kód záznamu (ISRC)

1    Univerzální kód produktu (UPC)

2    Mezinárodní standardní číslo hudebniny (ISMN)

3    Mezinárodní číslo EAN

4    Identifikátor seriálové jednotky a příspěvku (SICI)

7    Zdroj specifikovaný v podpoli $2

8    Nespecifikovaný typ standardního čísla nebo kódu

Druhý - Indikátor rozdílnosti

#    Není informace

0    Bez rozdílů

1    Rozdíly

Kódy podpolí

$a          Standardní číslo nebo kód (NO)

$c          Dostupnost (NO)

$d          Další kódy následující za standardním číslem nebo kódem (NO)

$q          Zpřesnění (O)

$z          Zrušené/neplatné standardní číslo nebo kód (O)

$2          Zdroj čísla nebo kódu (NO)

$6          Propojení polí v jiném písmu (NO)

$8          Propojení souvisejících polí (O)