026 - Fingerprint

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Indikátory nejsou nedefinovány.

Kódy podpolí

$a          První a druhá skupina znaků (O)

$b          Třetí a čtvrtá skupina znaků (O)

$c          Datum (NO)

$d          Označení svazku nebo části (O)

$2          Zdroj (NO)

$5          Instituce (NO) - v řízeném slovníku je možné si stáhnout kód vlastní knihovny

$6          Propojení polí v jiném písmu (NO)

$8          Propojení souvisejících polí (O)