040 - Sigla knihovny

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Pole není opakovatelné.

Podrobnější pravidla pro zápis - viz: NKČR - katalogizace podle RDA

Indikátory nejsou nedefinovány.

Kódy podpolí:

$a          Agentura zajišťující původní katalogizaci (NO) - pokud je to knihovna UK - lze stáhnout v řízeném slovníku

$b          Jazyk katalogizace (NO)

$c          Agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby (NO)

$d          Agentura, která záznam modifikovala [sigla knihovny UK] (O) - lze stáhnout v řízeném slovníku

$e          Použitá pravidla popisu (NO)

Příklady:

040    ##    $aABA001$bcze

040    ##    $aABA001$bcze$$cDLC$$dABD001$$dABD103

040    ##    $aDNLM$bcze$$cDLC$$dABD001$$erda

Poznámky

Pokud záznam stahujeme a jen doplníme, přidáme pouze $$d.

Pokud záznam opravujeme dle RDA - je nutné, aby bylo přidáno i $$e s obsahem "rda".

Pokud záznam rozšíříte ze šablony (ctrl+e), pak se chybějící podpole doplní ze šablony. Siglu knihovny je vždy nutné stáhnout.