041 - Jazyk dokumentu

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search
Vysvětlivka

Pole je sice opakovatelné, ale pro více jazyků v jednom dokumentu opakujeme jednotlivá podpole.

Pole se používá POVINNĚ, pokud je dokument vícejazyčný. Dále lze pole použít v případě, pokud se jedná o překlad, pokud

jsou stránky obsahu, resumé apod. v jiném jazyce a ve speciálních případech při popisu hudebnin a zvukových dokumentů.

Indikátory
První - indikátor překladu

#          Informace není dostupná

0          Není/neobsahuje překlad

1          Je/obsahuje překlad


Druhý - kódovník jazyků MARC

#          Kódy převzaty z kódovníku MARC

7          Zdroj kódů uveden v $2


Kódy podpolí

$a          Kód jazyka textu/zvukové stopy nebo mezititulků (O)

$b          Kód jazyka resumé nebo abstraktu/dialogových titulků nebo podtitulků (O)

$d          Kód jazyka zpívaného nebo mluveného slova (O)

$e          Kód jazyka libreta (O)

$f          Kód jazyka stránky či stránek obsahu (O)

$g          Kód jazyka doprovodného textu jiného než libreta (O)

$h          Kód jazyka originálu nebo předlohy pro překlad (O)

$k          Kód jazyka překladu zprostředkujícího originální text (O)


Příklady

0411 $acze$heng

[překlad z angličtiny do češtiny]


0410 $acze$beng$bger

[původní český text, německé a anglické resumé]


0411 $acze$krus$hkir

[překlad ruského překladu kyrgyzského originálu]


0411 $acze$ager$hger

[souběžný český a německý text, český text je přeložen z německého originálu]


0410 $acze$ahun

[dvoujazyčný slovník česko-maďarský]


0410 $acze$ager$ahun$apol

[sborník původních příspěvků ve 4 jazycích]