045 - Časové období - obsah dokumentu

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Vysvětlivka

Údaje přebíráme pouze z Českého národního souboru autorit. Nepřebíráme údaje z jiných bází či zahraničních záznamů.

Indikátory

První -  Typ časového období v podpoli $b či $c

# Podpole $b či $c není přítomno

0 Jedno datum/čas

1 Více dat/časů

2 Rozmezí dat/časů

Druhý není definován

Kódy podpolí

$a Kód časového období (O)

$b Formátované časové období 9999 před n.l. až roky n.l. (O)

$c Formátované časové období před rokem 999 před n.l. (O)

$6 Propojení polí v jiném písmu (NO)

$8 Propojení souvisejících polí (O)