210 - Zkrácený název

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Indikátory

         První - Vedlejší názvové záhlaví

            0    Vedlejší záhlaví se negeneruje

            1    Vedlejší záhlaví se generuje

         Druhý - Typ

            ^    Zkrácený klíčový název

            0    Jiný zkrácený název

 Kódy podpolí

            $a   Zkrácený název  (NO)

            $b   Kvalifikátor  (NO)

            $2   Zdroj záhlaví nebo termínu  (NO)

            $6   Propojení polí v jiném písmu  (NO)

            $8   Propojení souvisejících polí (O)