222 - Klíčový název

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Indikátory

         První je nedefinován; obsahuje mezeru (^)

         Druhý - Vyloučení znaků z řazení

            0-9  Počet vyloučených znaků

Kódy podpolí

            $a   Klíčový název  (NO)

            $b   Kvalifikátor  (O)

            $6   Propojení polí v jiném písmu  (NO)

            $8   Propojení souvisejících polí (O)