240 - Unifikovaný název

From Alma WiKi
Revision as of 12:18, 22 December 2022 by Barbora (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Vysvětlivka

Pole je neopakovatelné. Pole je povinné kombinovat s jiným polem 100, 110 nebo 111.

Pole 240 není v Almě navázáno přímo na soubor autorit. Protože pole slouží pro unifikovaný název díla, které má přímé personální nebo korporativní autorství, je nutné unifikovaný název díla autora hledat buď pod jménem personálního nebo korporativního autora.

Práce s autoritami v MDE - viz Soubory autorit.

Abychom docílili toho, že v poli 100/110/111 bude autoritní tvar jména osoby/korporace/akce a v poli 240 bude autoritní tvar názvu díla, musíme postupovat následovně:

Pokud se jedná o dílo personálního autora, pak v poli 100 napíšeme alespoň několik písmen jména autora, vstoupíme do souboru autorit a listováním se dostaneme až na autoritní záznam typu jméno-název pro dané dílo. Stáhneme si celý tvar jméno-název do pole 100 včetně $$7 s číslem autority, které je takovému autoritnímu záznamu přiděleno. Tag pole 100 přepíšeme na 240. Doplníme indikátory, smažeme personální jméno a $$t s názvem díla přepíšeme na $$a. $$7 a další podpole obsahující doplňky unifikovaného názvu ponecháme v podpolích, jak jsou stažena.

Stejně postupujeme v případě korporativního autorství, nicm. autoritní záznam budeme stahovat do pole 110. Pak po stažení přepíšeme 110 na 240 a postupujeme zcela identicky jako výše. Smažeme korporativní jméno a $$t přepíšeme a $$a.

Vždy pak musíme znovu vytvořit pole 100/110/111 a stáhnout do něj autoritní tvar jména (bez díla).

Indikátory

První indikátor:

0 Název se netiskne ani nezobrazuje

1 Název se tiskne nebo zobrazuje

Druhý indikátor:

0-9 Počet vyloučených znaků

(vzhledem k tomu, že úvodní člen se nezapisuje, bude mít druhý indikátor vždy hodnotu „0“)

Kódy podpolí

  $a Unifikovaný název (NO)

  $d Datum podpisu smlouvy (O)

  $f Data související s dílem (NO)

  $k Podzáhlaví pro formu (O)

  $l Jazyk díla (NO)

  $m Obsazení (hudební díla) (O)

  $n Číslo části/sekce díla (O)

  $p Název části/sekce díla (O)

  $s Verze (O)

  $7 Číslo autority (NO)

Příklady

110 1# $aČesko$7ge128065$4aut

240 10 $aCelní zákon (1993, novela 2002)$7kon2010600928


110 2# $aKatolická církev.$bPapež (1878-1903 : Lev XIII.)$7ko2003186677$4aut

240 10 $aRerum novarum.$lČesky$7kon2013780069


100 1# $aShakespeare, William,$d1564-1616$7jn19981002129$4aut

240 10 $aCymbeline.$lČesky$7aun2006373420


100 1# $aČapek, Karel,$d1890-1930$7jk01021023$4aut$4ill

240 10 $aAnglické listy.$lŠpanělsky$7aun2012716160