Soubory autorit

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Práce se soubory autorit v MDE

Soubory autorit se v MDE vyvolají vždy funkční klávesou F3 v podpoli $$a konkrétního pole. V $$a musí být napsán alespoň začátek slova, podle nějž jsme pak navigováni dle abecedy do daného souboru autorit.

Soubory autorit jsou připojeny k polím:

- 084 - pro klasifikace

- 1XX a 7XX - pro jména - osob, korporací, konferencí a děl

- 6XX - pro věcná záhlaví

- 8XX - lze využít souborů autorit pro edice


V poli 084 a všech polích 6XX je nutné před vyvoláním souboru autorit vyplnit též $$2 s příslušným slovníkem.

U pole 6XX je nutné vždy též mít na pozici 2. indikátoru hodnotu 7.

Připojené soubory autorit

084 - MDT, DDT, Konspekt, MSC2000 - připojeny jako lokální soubory autorit

1XX, 7XX, 8XX - CZENAS - soubor autorit se nachází v komunitní zóně

6XX - CZENAS (soubor autorit se nachází v komunitní zóně), Český teologický tezaurus (lokální soubor autorit), Heslář FF UK (lokální soubor autorit), Heslář MFF UK (lokální soubor autorit), CZMESH (soubor autorit se nachází v komunitní zóně)

Propojení autoritního hesla v bibliografickém záznamu se záznamem autority

Některé záznamy autorit obsahují významné odkazové tvary jmen. Jedná se zejména o personální jména autorů starověkých či středověkých, pseudonymy či fiktivní jména. Významně se mohou lišit i odkazové formy jmen korporací nebo unifikovaných názvů děl a vyjádření. Je důležité zachovat vyhledávání i podle odkazových forem jmen. Prozatím nemáme v Almě nastaveno automatické propojování autoritních záhlaví se soubory autorit. Pokud si stáhneme záznam z externího zdroje s autoritními tvary jmen a nepropojíme je ručně se záznamem autority, pak takové jméno je vyhledatelné pouze v autoritním tvaru a nejsou dohledatelné odkazy (ani v Almě, ani na UKAŽi). Aby bylo možné hledat i pomocí odkazových forem jmen, pak je nutné po stažení záznamu z externího zdroje autoritní tvar jména ručně propojit se záznamem autority. Platí to pro všechna pole 1XX, 6XX, 7XX. Neplatí to pro klasifikační pole.

Postup

Stáhneme si záznam z externího zdroje.


Tento záznam sice obsahuje vyplněné pole 100 a 650 autoritními tvary jmen z Českého národního souboru autorit i s identifikátory, ale není reálně v bázi propojen na autoritní záznam. To poznáme tak, že vedle pole chybí ikonka dalekohledu.

Abychom jednotlivá pole propojili, musíme odmazat podpole $$7 v daném poli a stisknout F3

Po stisknutí F3 vybereme správnou autoritu a vložíme do záznamu, objeví se vedle pole ikonka dalekohledu

Tímto se jméno propojí se záznamem autority. Stejným způsobem postupujeme i u dalších polí 6XX nebo 7XX.

Zobrazení záznamu autority

Při validaci termínu pomocí F3 ze souboru autorit je možné si záznam autority též zobrazit a zjistit podrobnosti o dané autoritě.

V rámci MDT je součástí záznamu autority pro duplicitní termín pole 680 s vysvětlivkou daného termínu.

AZ zobrazeni.pngAz rozbaleny.png
Mdt dupl terminy.png