Soubory autorit

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Práce se soubory autorit v MDE

Soubory autorit se v MDE vyvolají vždy funkční klávesou F3 v podpoli $$a konkrétního pole. V $$a musí být napsán alespoň začátek slova, podle nějž jsme pak navigováni dle abecedy do daného souboru autorit.

Soubory autorit jsou připojeny k polím:

- 084 - pro klasifikace

- 1XX a 7XX - pro jména - osob, korporací, konferencí a děl

- 6XX - pro věcná záhlaví

- 8XX - lze využít souborů autorit pro edice


V poli 084 a všech polích 6XX je nutné před vyvoláním souboru autorit vyplnit též $$2 s příslušným slovníkem.

U pole 6XX je nutné vždy též mít na pozici 2. indikátoru hodnotu 7.

Připojené soubory autorit:

084 - MDT, DDT, Konspekt, MSC2000

1XX, 7XX, 8XX - CZENAS

6XX - CZENAS, Český teologický tezaurus, Heslář FF UK, Heslář MFF UK, CZMESH