246 - Další variantní názvy

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Pole je opakovatelné

Indikátory

První indikátor - Poznámka/vedlejší záhlaví

0      Generuje se poznámka, negeneruje se vedlejší záhlaví

1      Generuje se poznámka i vedlejší záhlaví

2      Negeneruje se poznámka, negeneruje se vedlejší záhlaví  

3      Generuje se vedlejší záhlaví, negeneruje se poznámka

Druhý indikátor - Typ názvu

#        Typ názvu není specifikován

0        Část názvu/název části

1        Souběžný název

2        Rozlišovací název

3        Další variantní názvy

4        Obálkový název

5        Název na doplnkové titulní stránce

6        Hlavičkový název

7        Živé záhlaví

8        Hřbetní název


Při použití druhého indikátoru s hodnotou #, 0, 1 se návěští poznámky negeneruje.

Při použití druhého indikátoru s hodnotou 2-8 návěští poznámky generuje systémem.  

Při použití druhého indikátoru s hodnotou # lze vyplnit podpole $i s vysvětlujícím návěštím; podpole $i se pak uvádí na začátku pole 246, před podpolem $a.

Kódy podpolí

$a        Hlavní název/zkrácený název (NO)

$b        Další část údajů o názvu (NO)

$f         Datum nebo označení pořadí (NO)

$g        Další různé informace (NO)

V podpoli $g se údaj uvádí v kulatých závorkách.  

$i        Text návěští poznámky (NO)

V podpoli $i se zapíše text návěští v případě, že nelze zvolit žádné z návěští, doporučených u druhého indikátoru s hodnotami 2-8. Druhý indikátor bude vyjádřen prázdnou pozicí.  

$n        Číslo části/sekce díla (O)

$p        Název části/sekce díla (O)

Příklady

24510  $aOfenzivní marketing, aneb, Jak zaútočit na konkurenci  

24630  $aJak zaútočit na konkurenci  

24510  $aDíkůvzdání Fatimy :$bstředoevropské katolické dny 2003/2004  

24630  $aStředoevropské katolické dny 2003/2004

24510  $aBenešovy dekrety  

2461    $iNázev na rubu titulní stránky:$aDekrety prezidenta Edvarda Beneše z roku 1945  

24510  $aAlgebra :$bučebnice pro 9. ročník  

24614  $aAlgebra 9 24510 $aSborník z 1. konference odborné společnosti vojenských lékařů ČLS JEP na téma: Zdravotnické zabezpečení v polních podmínkách podle norem NATO  

24630  $aZdravotnické zabezpečení v polních podmínkách podle norem NATO  

24510  $aEncyklika jeho svatosti papeže Lva XIII. všem patriarchům, primasům, arcibiskupům a biskupům katolického světa, kteří sdruženi jsou s apoštolskou stolicí  

24616  $aO otázce dělnické  

24510  $aTschechische Wirtschaftsgesetze :$baktuelle Gesetzestexte in deutscher Übersetzung = České hospodářské zákony : aktuální texty zákonů v německém překladu  

24631  $aČeské hospodářské zákony  

24510  $aPaměti.$n2,$pZa republiky (1918-1938) /$cFrantišek Weyr  

24630  $aZa republiky (1918-1938)  

24510  $a5 cest  

2463    $aPět cest  

24510  $aŮsměv v trní

2461    $iSprávný název je:$aÚsměv v trní  

24510  $aPříběh světla tmy  

246 1 $iNázev na obálce a v tiráži:$aPříběh světla a tmy  

245  10  $aEnergetiký sektor ČR  

246  1    $iSprávný název je:$aEnergetický sektor ČR  

245  10  $aCarpe jugulum ;$bPátý elefant /$cTerry Pratchett ; z anglických originálů Carpe jugulum a The fifth elephant ... přeložil Jan Kantůrek  

246  1     $iSouborný název na obálce:$aPříběhy ze Zeměplochy  

246  3     $aZeměplocha