250 - Údaj o vydání

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Pole je opakovatelné

Vysvětlivka

V této oblasti se zapisuje vlastní označení vydání a další údaje související s vydáním (doplňkové označení vydání, souběžné označení vydání, výjimečně údaj o odpovědnosti vztahující se pouze ke konkrétnímu popisovanému vydání). Další informace volně související s údaji o vydání lze zapsat do poznámky.  


Povinným údajem v minimálním záznamu je označení vydání, je-li ovšem v provedení uvedeno.  


Preferovanými prameny popisu jsou (v tomto pořadí): titulní stránka, obálka, hlavička, rub titulní stránky a tiráž.  


Označení vydání je prvním a často jediným údajem v této oblasti. Někdy bývá připojeno doplňkové označení vydání, které upřesňuje vlastní označení vydání; první slovo tohoto doplňku začíná malým písmenem.  

Údaje se uvádějí přesně podle pramene popisu; slova se nezkracují, slovní číslovky se nepřevádějí na číslice, označení vyjádřené jinými znaky se zapíše také přesně. Primárně se údaje o vydání přebírají ze stejného pramene jako hlavní název.  


Dotisk není samostatné vydání, jsou to další exempláře vyrobené později, tj. další část nákladu. V případě potřeby lze zapsat poznámku o dotisku.  

Pokud se popisované provedení skládá z více částí, zapisuje se jen údaj o vydání, který se týká souboru jako celku.  

Jsou-li údaje o vydání ve více jazycích a/nebo písmech, uvádí se primárně údaj v jazyce hlavního názvu; jinak první v pořadí.  

Je-li údaj o vydání chybný, zapíše se přesně tak a správný údaj se zapíše do poznámky, nikoli do hranaté závorky jako oprava.  

Je-li údaj o vydání nedílnou součástí údajů jiné oblasti (např. názvu nebo další názvové informace), zde se již neopakuje.  

V případě číselného/grafického označení vydání bez uvedeného slovního výrazu se tento výraz doplní do hranaté závorky.  

Pole 250 je opakovatelné, jsou-li na preferovaném prameni popisu dva různé údaje o vydání, nebo u smíšených dokumentů.

 

Indikátory  

Indikátory nejsou definovány. Pozice jsou prázdné.

Podpole  

$a Označení vydání (NO)  

V jednom výskytu podpole se zapisují údaje o vydání předcházející prvnímu rovnítku nebo lomítku, včetně tohoto znaku.  

$b Další údaje o vydání (NO)  

V jednom výskytu podpole se zapisují údaje o odpovědnosti k vydání a souběžné údaje o vydání, tj. údaje za prvním rovnítkem či lomítkem.  

$3 Bližší určení dokumentu  

Při zápisu opakovaných výskytů pole 250, např. u smíšených dokumentů, se uvádí jako první podpole s označením části zdroje, které se týká.  

Konec stránky

Příklady  

250 $aVydání I.  

250 $aVydání: 2.  

250 $aVydání sedmé, v tomto překladu druhé  

250 $a3. doplněné vydání  

250 $aCanadian edition =$bÉdition canadienne  

250 $a4., změněné vydání /$brevidovala Alena Nováková  

250 $aVydání 3.  

500 $aOznačení vydání je chybné, správně je: Vydání 4.  

250 $a*** edition  

250 $a2nd edition  

250 $aFirst published  

250 $aVerze 2.0  

250 $a6th ed.  

[zkratka uvedena na prameni popisu]  

250 $a[Verze] 1.1  

[číselný údaj upřesněn slovním doplňkem]  

250 $aSecond edition  

250 $aInternational edition  

[dva údaje na titulní stránce]