260 - Nakladatelské údaje - NEPLATNÉ POLE!

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Ve starších záznamech se můžete setkat s polem 260, které dříve sloužilo pro vyplňování nakladatelských údajů - místo, nakladatel, rok vydání. Nyní se toto pole nepoužívá a namísto něj se používá pole 264! Pokud v přebíraném záznamu narazíte na pole 260, změňte jej podle definice na pole 264.

Indikátory

         První - Pořadí nakladatelských údajů

            ^    Neuvádí se/První nakladatel

            2    Dočasný nakladatel

            3    Současný/poslední nakladatel

         Druhý je nedefinován, obsahuje mezeru (^)

 Kódy podpolí

            $a   Místo vydání  (O)

            $b   Jméno nakladatele  (O)

            $c   Datum vydání  (O)

            $e   Místo výroby  (NO)

            $f   Jméno výrobce (NO)

            $g   Datum výroby (NO)

            $3   Bližší určení dokumentu  (NO)

            $6   Propojení polí v jiném písmu  (NO)

            $8   Propojení souvisejících polí (O)