300 - Údaje fyzického popisu

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Vysvětlivka

Podle pravidel RDA nezkracujeme výrazy tak, jak se to dělalo podle původních pravidel. Vše je tedy rozepsáno. Navíc používáme zásadně v našich bibliografických záznamech český jazyk, proto je vhodné po stažení záznamů z externích zdrojů výrazy v tomto poli přeložit do českého jazyka.

U tištěných zdrojů je vhodné uvést vždy $$a a $$c, pokud je to možné.

Indikátory - oba jsou nedefinovány

        Kódy podpolí

           $a   Rozsah  (O)

           $b   Další fyzické údaje  (NO)

           $c   Rozměr  (O)

           $e   Doprovodný materiál  (NO)

           $f   Označení fyzické jednotky jednotky  (O)

           $g   Rozměr fyzické jednotky  (O)

Vzorce

    $astránkování :$bvybavení ;$crozměr +$edoprovodný materiál

Příklady pro RDA

    300 ## $axiii, 356 stran :$bilustrace, tabulky ;$c20 cm +$e1 zvuková kazeta

    300 ## $axiii, 256 stran, 6 obrazových příloh

    300 ## $a3 svazky

    300 ## $aStrany 255-631

    300 ## $aPřibližně 600 stran

    300 ## $a223 nečíslovaných stran