310 - Současná periodicita

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Indikátory - oba jsou nedefinovány

Kódy podpolí

            $a   Současná periodicita  (NO) - využíváme připojený řízený slovník termínů

            $b   Data označující současnou periodicitu  (NO)

            $6   Propojení polí v jiném písmu  (NO)

            $8   Propojení souvisejících polí (O)