337 - Typ média

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Vysvětlivka

Pole obsahuje výrazy z řízeného slovníku, které se týkají způsobu zprostředkování obsahu, zda potřebujeme nějaké zařízení k jeho zprostředkování či nikoliv. Pole je opakovatelné, ale jako první výskyt se musí zapsat termín, který je v souladu s hlavním typem a formou dokumentu. Jde o souhrn údajů v LDR na pozici 06, pole 008, 007 a 006. Jako další výskyty mohou být uvedeny výrazy charakterizující další způsob zprostředkování informace. Je-li tedy jako hlavní forma dokumentu např. tištěná forma, musí být jako první výskyt v poli 337 uvedeno "bez média", protože ke zprostředkování informace z jakýchkoliv tištěných zdrojů nepotřebujeme žádné zprostředkovací zařízení.

$$a obsahuje termín a $$b obsahuje kód. Termín a kód charakterizují totéž, tzn. že v $$b musí být vždy uveden takový kód, který odpovídá termínu v $$a. V Almě lze v $$a i v $$b začít psát tentýž termín slovy a slovník umožní zapsat v $$a termín a v $$b příslušný kód.

$$2 obsahuje výhradně termín "rdamedia".

Všechny termíny a kódy spadající do pole 337 si je možné prohlédnout též na stránkách Národní knihovny ČR - Typ média.

Indikátory

Indikátory nejsou definovány

Kódy podpolí

   $a    Typ média – termín (O)

   $b    Typ média – kód (O)

   $2    Zdroj (NO)

Příklady

337 ## $$a bez média $$b n $$2 rdamedia

Veškeré tištěné zdroje, ať už textové, kartografické, hudebniny, musejí mít uveden jako první výskyt pole 337 výraz "bez média".


  337 ## $$a počítač $$b c $$2 rdamedia

       Typ média pro elektronický zdroj.