338 - Typ nosiče

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Vysvětlivka

Pole obsahuje výrazy z řízeného slovníku, které se týkají nosiče dokumentu.Pole je opakovatelné, ale jako první výskyt se musí zapsat termín, který je v souladu s typem dokumentu v LDR na pozici 06. Jako další výskyty mohou být uvedeny výrazy charakterizující doplňkový nosič.

$$a obsahuje termín a $$b obsahuje kód. Termín a kód charakterizují totéž, tzn. že v $$b musí být vždy uveden takový kód, který odpovídá termínu v $$a. V Almě lze v $$a i v $$b začít psát tentýž termín slovy a slovník umožní zapsat v $$a termín a v $$b příslušný kód.

$$2 obsahuje výhradně termín "rdacarrier".

Všechny termíny a kódy spadající do pole 338 si je možné prohlédnout též na stránkách Národní knihovny ČR - Typ nosiče.

Indikátory

Indikátory nejsou definovány. Pozice jsou prázdné.

Kódy podpolí

   $a    Typ nosiče – termín (O)

   $b    Typ nosiče – kód (O)

   $2    Zdroj (NO)

Příklady

   338 ## $$a svazek $$b nc $$2 rdacarrier

       Typ nosiče pro tištěné nebo rukopisné publikace, svázané do tzv. kodexu - tedy knihy, atlasy, sešity apod.


338 ## $$a online zdroj $$b cr $$2 rdacarrier

       Typ nosiče pro elektronicky publikovaný zdroj.