382 - Údaj o obsazení

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Vysvětlivka

V Almě je k dispozici řízený slovník nástrojového obsazení dle seznamu NK ČR pro pole 382. Bohužel řízený slovník nelze přidat automaticky do $$a, je nyní přidán k $$b, $$d a $$p. Nejrychleji je možné si pomoct tak, že si zadáte nástrojové obsazení z řízeného slovníku do $$b. $$b pak jen opravíte na $$a.

Indikátory

První indikátor - Indikátor návěští

# Informace není dostupná

0 Údaj o obsazení

1 Částečné obsazení

2 Údaj o obsazení reprezentativního vyjádření

3 Částečné obsazení reprezentativního vyjádření

Druhý indikátor - Přístup

# Informace není dostupná

0 Není určeno pro přístup

1 Určeno pro přístup

Kódy podpolí

$a Obsazení (O)

$b Sólista (O)

$d Zdvojené obsazení (O)

$e Počet souborů stejného typu (O)

$n Počet interpretů pro stejné obsazení (O)

$p Alternativní obsazení (O)

$r Celkový počet interpretů účinkujících vedle hudebních souborů (NO)

$s Celkový počet interpretů (NO)

$t Celkový počet souborů (NO)

$v Poznámka (O)

$0 Číslo/standardní číslo autoritního záznamu (O)

$2 Zdroj termínu (NO)

$3 Bližší určení dokumentu (NO)

$6 Propojení polí v jiném písmu (NO)

$8 Propojení souvisejících polí (O)

Příklady:

Obsazení: altový saxofon, tenorový saxofon, barytonový saxofon

382 01 $a altový saxofon $n 1 $a tenorový saxofon $n 1 $a barytonový saxofon $n 1 $s 3

NE

382 01 $a saxofon $n 3 $s 3

Obsazení: alt a klavír

382 01 $a alt $n 1 $a klavír $n 1 $s 2

NE

382 01 $a nižší hlas $n 1 $a klavír $n 1 $s 2


Obsazení: 4 melodické nástroje

382 01 $a melodický nástroj $n 4 $s 4

NE

382 01 $a nástroj $n 4 $s 4


Obsazení: sólová viola se smyčcovým kvartetem a klavírem

382 01 $b viola $n 1 $a housle $n 2 $a viola $n 1 $a violoncello $n 1 $a klavír $n 1 $s 6


Obsazení: klarinet (zdvojený kastaněty) a hoboj (zdvojený luskáním)

382 01 $a klarinet $n 1 $d kastaněty $n 1 $a hoboj $n 1 $d luskání $n 1 $s 2


Obsazení: soubor s neurčeným nebo neznámým počtem

382 01 $a flétnový soubor $e 1


Obsazení: 2 sbory (každý SATB)

382 01 $a smíšený sbor $v SATB, SATB $e 2


Obsazení: dětský sbor s neurčenými 2 hlasy

382 01 $a dětský sbor $v dvojhlas $e 1