502 - Poznámka ke kvalifikační práci

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Vysvětlivka

Poznámka obsahuje údaj o typu kvalitifkační práce, získaný akademický nebo vědecký titul obhajobou této práce a strukturovaně zapsaný název VŠ a rok obhajoby. Preferujeme strukturovaně zapsanou poznámku. K zápisu poznámky lze využít připravený řízený slovník.

V případě kvalifikačních prací obhajovaných na Univerzitě Karlově se tato poznámka automaticky vytvoří při importu záznamů prací ze studijního informačního systému. Katalogizátor do poznámky nezasahuje.Ručně se poznámka vytváří pouze u takových typů prací, které se ze SIS neimportují. Např. některé typy trenérských prací na FTVS.

Indikátory

Oba jsou nedefinovány

Kódy podpolí

           $a   Text poznámky  (NO)

           $6   Propojení polí v jiném písmu  (NO)

           $8   Propojení souvisejících polí (O)

Příklady

          502 ## $aBakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2008