505 - Poznámka k obsahu

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Pole je opakovatelné

Vysvětlivka

Pole 505 obsahuje poznámku o obsahu popisné jednotky, a to na dvou úrovních – základní (všechny informace jsou zapsány v jednom výskytu podpole $a) a rozšířené (opakované výskyty podpolí jiných než podpole $a).  

Základní forma poznámky se použije tam, kde se jedná o nevýznamné názvy, nebo pro názvy, pro něž již byla vytvořena záhlaví.  

Pole se používá pro zápis obsahu děl se společným názvem.  

Neformalizovaná poznámka k obsahu se zapisuje v poli 500 Všeobecná poznámka.  

Poznámka se zobrazuje/tiskne s úvodním návěštím, které se generuje na základě hodnoty prvního indikátoru.

Interpunkce  

Poznámka k obsahu obvykle obsahuje předepsanou interpunkci ISBD.  

Jednotlivé části jsou mezi sebou oddělovány znakem mezera-spojovník-spojovník-mezera.  

Návěští – úvodní výrazy či fráze (Obsahuje, Obsahuje též) se nezapisují jako součást textu poznámky, generují se na základě hodnoty 1. indikátoru.  

Indikátory  

První indikátor: úplnost zápisu obsahu  

0 Úplný obsah popisné jednotky  

Generuje se návěští Obsahuje:  

1 Neúplný obsah  

Nebyly ještě vydány nebo institucí získány všechny části popisné jednotky. Generuje se návěští Neúplný obsah:  

2 Částečný obsah  

Uvádí se pouze vybrané části popisné jednotky, i když jsou pro zpracování dostupné všechny. Generuje se návěští Obsahuje též:  

8 Návěští se negeneruje

Druhý indikátor: forma zápisu obsahu  

# Základní  

Všechny informace jsou zapsány v jediném výskytu podpole $a.  

0 Rozšířená  

Opakované výskyty definovaných podpolí jiných než podpole $a.

Podpole  

$a Text formalizované poznámky (NO)  

Text uvedený v podpoli $a není nikdy selekční, v případě potřeby lze vytvořit příslušná vedlejší záhlaví (např. název či autor/název).  

$g Doplňující údaje (např. svazek, stránky) (O)  

$r Údaj o odpovědnosti (O)  

$t Název (O)  

Názvy zapsané v podpolích $t jsou vždy selekční (tj. jsou indexovány pro rejstřík).  

$u Adresa elektronického zdroje (O)  

Příklady  

5050 $aSvazek 1. A-L. 1997. 305 stran -- Svazek 2. M-Z. 1999. strana 306-703  

24500 $aTři romány  

50500 $tPohorská vesnice /$rB. Němcová --$tKříž u potoka /$rK. Světlá --$tJiří Šmatlán / $rT. Nováková  

50500 $tKarla --$tDivá Bára --$tChudí lidé  

50510 $gČást první.$tÚstecký kraj --$gČást druhá.$tLiberecký kraj  

24510 $aČeši /$cJan Patočka  

5050 $a1. díl. Práce publikované. 901 stran -- 2. díl. Práce nepublikované. 517 stran