506 - Poznámka o omezené dostupnosti

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Definice pole

Pole obsahuje informace o nařízených omezeních přístupu k popisovaným dokumentům.

Indikátory

První indikátor

"#" - Informace není dostupná

0 - Bez omezení

1 - Uplatněna omezení

Druhý indikátor

Nedefinován

Kódy podpolí

$a        Podmínky určující dostupnost (NO)

$b        Jurisdikce   (O)

$c        Fyzické podmínky dostupnosti  (O)

$d        Oprávnění uživatelé  (O)

$e        Zdroj omezení  (O)

$u        Adresa elektronického zdroje  (O)

$3        Bližší určení dokumentu  (NO)

$5        Kód instituce MARC, k níž se pole vztahuje (NO)

[Pro podpole $5 je k dispozici řízený slovník kódů pro jednotlivé knihovny UK]

$6        Propojení polí v jiném písmu  (NO)

$8        Propojení souvisejících polí (O)

Příklady

506 1# $aPřístupný pouze pro předplatitele