520 - Resumé atd.

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Definice pole

Opakovatelné pole. Pole obsahuje poznámku týkající se rozsahu a obsahu popisované jednotky. Poznámka tak může obsahovat resumé, abstrakt, výtah atd. nebo jen fráze popisující obsah.

Indikátory

První indikátor: indikátor návěšt

"#" Resumé

0 Předmět

1 Recenze

2 Rozsah a obsah

3 Abstrakt

4 Upozornění k obsahu

8 Návěští se negeneruje

Druhý indikátor

nedefinován

Definice podpole

$a Text poznámky (NO)

$b Rozšířený text poznámky (NO)

$c Přidělující zdroj (NO) (Kód instituce, která poskytla údaje uvedené v podpoli $a.)

$u Adresa elektronického zdroje (O)

$2 Zdroj (NO)

$3 Bližší určení dokumentu (NO)

Příklady

520 $aIlustrovaná sbírka zhudebněných dětských říkanek.$bObsahuje texty i noty z let 1987, zaměřeno především na zvířata

5202 $aStudie zkoumá vývoj … prostřednictvím

5203 $uhttp://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstrakt/cchrie98.htm

5204 $aObsahuje násilí$c[kód zdroje]