561 - Poznámka o historii vlastnictví

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Indikátory  

První identifikátor  

# - Nejsou poskytnuty žádné informace

0 - Soukromé

1 – Nesoukromé

Druhý identifikátor  

# - Nedefinováno

Definice pole  

Pole je opakovatelné. Obsahuje informace o historii vlastnictví popisovaného dokumentu od doby jeho vzniku až do doby získání a zařazení do fondu.

Kódy polí

$a – Text poznámky (NO)

$u - Jednotný identifikátor zdroje (O)

(Uniform Resource Identifier (URI), například URL nebo URN, Data, ke kterým je přístup přes URI, obsahují další informace o vlastnictví a historii úschovy.

$3 – Bližší určení dokumentu (NO)

$5 - Kód instituce MARC (NO)

$6 - Propojení polí v jiném písmu (NO)

$8 - Propojení souvisejících polí (NO)

Příklady

561 0# $a Ze sbírky L. McGarryho, 1948-1957

561 ## $8 1\c $a Na zadním přídeští (přímo na prkně) tužkou přípis "daroval Josef Horký, [...] Velvary 5/11 1931." a nečitelný podpis

561 ## $a Na titulním listu razítko. KNIHOVNA KUBELÍKOVA (SZÉLLOVA)

561 ## $3 Rodinná korespondence $a Původně shromážděný Henry Fitzhughem, vůlí své ženě Sarah Jackson Fitzhughové a od ní předán jejímu vnukovi Jonathanu Irvingovi Jacksonovi, který shromáždil nějaké další informace o své babičce a papírech jejich příbuzných a sousedů z Cellarsville. Arnolda Fitzhugha, než daroval materiály spolu se svými vlastními doklady jako starosta Cellarsville Historical Society