600 - Osoba jako předmět

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Vysvětlivka

Aby bylo možné stáhnout termín ze souboru autorit, je nutné:

a) na druhé pozici indikátoru mít hodnotu "7"

b) vytvořit $$2 - tam zadat pomocí řízeného slovníku kód autoritního souboru (czenas)

c) v $$a musíte napsat alespoň začátek hledaného termínu

d) kliknout na F3 a vybrat si termín