710 - Korporativní jméno

From Alma WiKi
Revision as of 10:34, 22 December 2022 by Barbora (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Vysvětlivka

Pole je opakovatelné.

V podpoli $a je pro vyvolání Souboru národních autorit nutné napsat alespoň několik písmen jména.

Práce s autoritami v MDE - viz Soubory autorit.

Pole 710 obsahuje název korporace jako dalšího přispěvatele. Může obsahovat v $t název díla navázané k dané korporaci. Vytváří se tak záhlaví typu jméno-název. Pokud je dané dílo částí popisovaného dokumentu, musí se na druhé pozici indikátoru uvést hodnota "2". Pokud se na dané dílo pouze odkazuje (např. že popisované dílo navazuje na jiné předchozí dílo), pak je druhý indikátor nespecifikován / nedefinován.

V každém případě je nutné jméno korporace stáhnout ze souboru autorit. Pokud stáhneme pouze jméno korporace a přidáme $t, umažeme $7. Pokud ze souboru autorit stáhneme celé záhlaví typu "jméno-název", příslušné $7 ponecháme.

Indikátory

  První - Indikátor formy jména

           0    Invertovaná forma jména

           1    Jméno jurisdikce

           2    Jméno v přímém pořadí

  Druhý - Typ vedlejšího záhlaví

#    Typ nespecifikován

          2    Analytické záhlaví

Kódy podpolí

           $a   Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO)

           $b   Podřízená složka (O)

           $c   Místo konání akce (O)

           $d   Datum konání akce nebo podpisu smlouvy (O)

           $l   Jazyk díla (NO)

          $n   Číslo části/sekce/akce (O)

          $t   Název díla (NO)

           $4   Kód role (O)

           $7   Číslo autority (NO)

Příklady

710 2# $aUniverzita Karlova.$bFilozofická fakulta

710 1# $aČesko.$bMinisterstvo kultury

710 2# $aNárodní muzeum (Praha, Česko).$bKnihovna

710 1# $aČesko.$bMinisterstvo kultury

710 1# $aČesko.$bVelvyslanectví (Rakousko)

710 1# $aRakousko.$bBotschaft (Česko)

710 1# $aPardubický kraj (Česko).$bKrajský úřad

710 1# $aČesko.$bPrezident (1993-2003 : Havel)

710 1# $aČesko.$bPředseda vlády

710 2# $aKatolická církev.$bPapež (1978- : Jan Pavel II.)

710 2# $aArcheologický ústav (Akademie věd ČR : Brno, Česko)