711 - Konference, akce

From Alma WiKi
Revision as of 11:50, 22 December 2022 by Barbora (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Vysvětlivka

Pole je opakovatelné.

V podpoli $$a je pro vyvolání Souboru národních autorit nutné napsat alespoň několik písmen jména.

Práce s autoritami v MDE - viz Soubory autorit.

Akce v poli 711 se zapisuje např. tehdy, pokud dokument obsahuje více děl z různých akcí. Pole lze využít v analytickém popisu statě ze sborníku z konference.

Indikátory

  První - Indikátor formy jména

           0    Invertovaná forma jména

           1    Jméno jurisdikce

           2    Jméno v přímém pořadí

  Druhý - Nedefinován

Kódy podpolí

           $a   Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO)

           $c   Místo konání akce (O)

           $d   Datum konání akce (O)

           $e   Podřízená složka (O)

           $n   Číslo části/sekce/akce (O)

           $4   Kód role (O)

           $7   Číslo autority (NO)

Příklady

    711 2# $aBeethovenův Hradec$n(36. :$d1997 :$cHradec nad Moravicí, Česko)

    711 2# $aInternational Theological Conference $d(1995 : $cBerlín, Německo)

    ALE!!!:

    710 2# $aInternational Labour Organisation.$bEuropean Regional Conference$n(2. :$d1968 :$cŽeneva, Švýcarsko)