765 - Název originálu

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Vysvětlivka

Pole 765 se vyskytuje ve starších záznamech katalogizovaných podle pravidel AACR2. V současnosti jej nepoužíváme, na místo toho pracujeme s polem 240 pro unifikovaný název.

Pole 765 je možné využít jen v případě, že je již pole 240 vyplněno a originální název se liší od formy názvu v poli 240.

Indikátory

        První - Poznámka

           0    Poznámka se generuje

           1    Poznámka se negeneruje

        Druhý - Indikátor návěští

           ^    Název originálu

           8    Návěští se negeneruje

Kódy podpolí

           $a   Hlavní záhlaví  (NO)

           $b   Údaj o vydání  (NO)

           $c   Kvalifikátor  (NO)

           $d   Místo vydání, jméno nakladatele a datum vydání  (NO)

           $g   Informace o propojení (O)

           $h   Údaje fyzického popisu  (NO)

           $i   Text návěští  (NO)

           $k   Údaje o edici pro související popisnou jednotku (O)

           $m   Specifické údaje o dokumentu  (NO)

           $n   Poznámka  (O)

           $o   Další identifikátor popisné jednotky  (O)

           $r   Číslo zprávy  (O)

           $s   Unifikovaný název  (NO)

           $t   Název  (NO)

           $u   Standardní číslo technické zprávy  (NO)

           $w   Identifikační číslo záznamu  (O)

           $x   Mezinárodní standardní číslo seriálu (ISSN)  (NO)

           $y   CODEN  (NO)

           $z   Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)  (O)

           $6   Propojení polí v jiném písmu  (NO)

           $7   Kontrolní podpole  (NO)

           $8   Propojení souvisejících polí (O)

   $9   Údaj o jazyku překladu (NO)

         Příklady

         765 0# $t Doors of perception $9 Česky