800 - Edice v autoritním tvaru - obsahuje personální jméno

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Definice pole

Pole je opakovatelné pro každý nový výskyt názvu edice.

Pole 800 obsahuje záhlaví ve formě autor/název, přičemž část týkající se autora je tvořena osobním jménem. Forma jména osoby se přebírá ze souboru národních autorit, nezapisuje se ale číslo národní autority. V řetězci údajů se neuvádí ani kód role autora. Název edice se uvádí ve formalizované/autoritní podobě. Pole 800 se obvykle užívá pro zápis edic typu Sebrané spisy, Spisy, Dílo, apod. Tento typ edice je vždy jako selekční údaj uveden v poli 800 pod autorem, i když součástí pole 490 (edice jako popisný údaj) jméno autora není, ale je zřejmé z popisovaného zdroje.

převzato z "Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, s. 116"

Indikátory

První indikátor

indikátor formy jména

0 Jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

1 Jméno se uvádí pod příjmením

3 Jméno rodiny/rodu

Druhý indikátor

nedefinován

Podpole

$a Osobní jméno (NO)

$b Římské číslice (NO)

$c Doplňky ke jménu jiné než data (O)

$d Data související se jménem (NO)

$l Jazyk díla (NO)

$n Číslo části/sekce díla (O)

$p Název části/sekce díla (O)

$q Rozpis iniciál rodného/křestního jména nebo úplnější forma jména (NO)

$s Verze (NO)

$t Název díla (NO)

$v Označení svazku/pořadí (NO)

$x Mezinárodní standardní číslo seriálu (NO)

Příklady

4901 $aSpisy Jana Čepa ;$v3. svazek

8001 $aČep, Jan,$d1902-1974.$tSpisy


4901 $aSpisy ;$vXII

8001 $aŠkvorecký, Josef,$d1924-2012.$tSpisy (Literární akademie)

I když v poli 490 (v publikaci) není uvedeno jméno autora, z publikace je to zřejmé. Proto se použije též pole 800. Údaj v kulaté závorce je doplněk k unifikovanému názvu. Použije se tehdy, pokud se stejný název edice vyskytuje u více nakladatelů.