830 - Edice v autoritním tvaru - všechny ostatní edice

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Definice pole

Pole 830 obsahuje vedlejší záhlaví pro název edice, které je tvořeno unifikovaným názvem. Název edice v poli 830 může být stejný jako v poli 490 v případě, že název je neměnný, nezaměnitelný a/nebo není spojen se jménem autora či korporace. V případě, že se název edice v popisných údajích jednotlivých svazků mírně mění a/nebo je zaměnitelný s názvem edice u jiného nakladatele/vydavatele, zapisuje se v poli 830 formalizovaná/autoritní forma názvu edice. Součástí formalizované/autoritní formy názvu edice může být doplněk, obvykle jméno nakladatele, v kulaté závorce.

Převzato z: "Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21", s. 119

Indikátory

První indikátor: nedefinován

Druhý indikátor: vyloučení znaků z řazení

0-9 Počet vyloučených znaků

Podpole

Jsou uvedena pouze nejčastěji používaná podpole, popis dalších podpolí viz MARC 21.

Bibliografický formát, oddíl X30.

$a Unifikovaný název (NO)

$n Číslo části/sekce díla (O)

$p Název části/sekce díla (O)

$s Verze (NO)

$t Název díla (NO)

$v Označení svazku/pořadí (NO)

$x Mezinárodní standardní číslo seriálu (NO)

Příklady

4901 $aPrávo

830 0 $aPrávo (ANAG)

4901 $aSvětová próza ;$vsvazek 2

830 0 $aSvětová próza (Paseka)