856 - Elektronické umístění a přístup

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Vysvětlivka

V záznamech starších či přebíraných z jiných bází se můžete setkat s polem 856. V systému Alma jej nepoužíváme. Pro propojení na elektronickou verzi dokumentu používáme elektronická portfolia. Pokud potřebujete zpracovávat elektronický zdroj či digitalizát, postupujte dle Metodiky zpracování volných zdrojů. Pole 856 nadále nepoužívejte.

Indikátory

         První - Způsob přístupu

            ^    Není uveden

            0    E-mail

            1    FTP

            2    Vzdálený login (telnet)

            3    Komutovaná linka

            4    HTTP

            7    Způsob je specifikován v podpoli $2

         Druhý - Vzájemný vztah

            ^    Není uveden

            0    Původní elektronický zdroj (digital born)

            1    Elektronická verze - digitalizovaný materiál včetně obsahu dokumentu

            2    Související zdroj - např. nakladatelská anotace, biografické údaje, recenze

            8    Návěští se negeneruje

   Kódy podpolí

            $a    Jméno hostitelského počítače  (O)

            $b    Číslo pro přístup  (NO)

            $c    Informace o kompresi  (O)

            $d    Cesta  (O)

            $f    Elektronické jméno (O)

            $h    Zpracovatel požadavku (NO)

            $i    Instrukce (O)

            $j    Bity za sekundu  (NO)

            $k    Heslo  (NO)

            $l    Login  (NO)

            $m    Kontakt na pomoc při přístupu (O)

            $n    Název umístění hostitelského počítače  (NO)

            $o    Operační systém  (NO)

            $p    Port  (NO)

            $q    Typ elektronického formátu   (NO)

            $r    Nastavení  (NO)

            $s    Velikost souboru  (O)

            $t    Emulace terminálu  (O)

            $u    Adresa elektronického zdroje (URL) (O)

            $v    Doba zpřístupnění  (O)

            $w    Kontrolní číslo záznamu  (O)

            $x    Interní poznámka  (O)

            $y    Text pro vazbu (O) - používá se pro uživatelsky přívětivější způsob zápisu odkazu

            $z    Poznámka pro uživatele  (O)

            $2    Jiný způsob zpřístupnění  (NO)

            $3    Bližší určení dokumentu  (NO)

            $4    Zobrazení informací o copyrightu (specialita ALEPH)

            $6    Propojení polí v jiném písmu  (NO)

            $8    Propojení souvisejících polí (O)

            $9    Formát odkazovaného souboru