902 - Nadstandardní ISBN

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Definice pole

Pole obsahuje ISBN jednotlivých často monotematických čísel časopisů. Dokument je zpracován seriálově, v poli 022 má uvedeno ISSN. ISBN pro jednotlivá čísla se uvádějí zde.

Příklad

902 $$a978-80-7280-795-6

Vyhledávání v Almě

V Almě lze vyhledat ISBN pouze v rámci rejstříku 902 - Nadstandardní ISBN. Pokud si nejste jisti, zda je ISBN zapsáno původně v poli 020 či 902 či jiném, je možné využít pokročilé vyhledávání a zadat ISBN do vyhledávání v nabídce "Standardní číslo" NEBO "902 - Nadstandardní ISBN".