928 - Nakladatel pro záznamy CIP

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Vysvětlivka

Pole 928 slouží pro autoritní tvar jména nakladatele.

Indikátory

první indikátor

1 Označuje knihy ohlášené NA ISBN a CIP

9 Pomocný indikátor odlišující v databázi formalizovanou úpravu jména nakladatele

Podpole

a - Vstupní prvek (NO) NKC jen a