985 - Původní pole A90 a A91

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Vysvětlivka

Jméno autorky / příp. autora kvalifikační práce, které se liší od jména uvedeného na titulní straně.

Importuje se ze SIS.

Indikátory

První indikátor

1 - Rodné jméno - původně pole A90)

2 - Jiné jméno - původně pole A91

Druhý indikátor

Nedefinován

Kód podpole  

           $a   Jméno v invertované podobě (NO)

           $g   Upřesnění (NO)

           $7   Odlišení od jmen jiných autorů (NO)

                - zkratka fakulty a pořadové číslo

           $4   Kód role (NO)

Příklady

985  $$aKosová, Helena$$7pedf1$$4dis