988 - Pole pro Geobibline I

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Nové pole pro potřeby bibliografie Geobibline.

Obsahuje zkratky GEOUK a GEOEX.

GEOUK - záznamy, které pro bibliografii vznikly na UK.

GEOEX - záznamy, které byly pro bibliografii naimportovány z externích databází.

Indikátory - nedefinovány

Podpole

$$a - obsahuje buď GEOUK nebo GEOEX

Jak pracovat se záznamy původně externími s hodnotou GEOEX viz: GeoBibline