991 - Pole pro potřeby Muzea Kuks

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Muzeum Kuks - data k exlibris a další provenienční údaje

Indikátory - nejsou definovány

Podpole         

- $$a - Podpis - původně pole 991a

- $$b - Razítko - původně pole 992a

- $$c - Ex Libris - původně pole 994a

- $$5 - Kód instituce MARC, k níž se pole vztahuje