992 - Původně pole STA

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Původně pole - STA STATUS

Pole STA bylo pole systému ALEPH, které obsahuje informaci o statusu bibliografického záznamu.

V poli se vyskytují zkratky - NA, UN, BJ, EI, ON, OF, RE

Hodnoty pole 992 $$a, které nadále používáme v Almě:

RE - retrokatalogizace - Právnická fakulta

Indikátory - oba jsou nedefinovány, obsahují mezeru

Kódy podpolí:

$a Status (NO)