993 - Původně pole SKC a ANL

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Pole SKC bylo určeno pro zaznamenání informace o dávce zaslaných záznamů do SK ČR, do které byl uvedený záznam zařazen.

Struktura obsahu pole je:

993 $$aDKrrrrdd

kde DK zastupuje kód dílčí knihovny (zapsaný malými písmeny), rrrr je čtyřčíslí roku zaslání a dd je označení dávky.

Příklad:

993 $$aetf200509

Indikátory - oba jsou nedefinovány, každý obsahuje mezeru (^)

Kódy podpolí  

           $a   Status (NO)

           $b   Odeslání informace o odpisu do SK ČR (NO)