997 - Původně pole FMT a PSP

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Pole obsahuje hodnoty původně polí FMT a PSP.

- $$a - hodnota pole FMT; nadále používáme pro potřeby SK ČR. Hodnota je natažena ze šablony pro konkrétní druh dokumentu.

- $$b - původně hodnota pole PSP, které se používalo pro dokumenty s tzv. vícenásobnou charakteristikou