997 - Původně pole FMT a PSP

From Alma WiKi
Revision as of 21:03, 7 September 2021 by Barbora (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Pole obsahuje hodnoty původně polí FMT a PSP.

- $$a - hodnota pole FMT; nadále používáme pro potřeby SK ČR. Hodnota je natažena ze šablony pro konkrétní druh dokumentu.

- $$b - původně hodnota pole PSP, které se používalo pro dokumenty s tzv. vícenásobnou charakteristikou