998 - Pole pro Geobibline II

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Obsahuje hodnoty pole GEO.

Většinou datum uložení záznamu.