998 - Pole pro Geobibline II

From Alma WiKi
Revision as of 20:04, 7 September 2021 by Barbora (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Obsahuje hodnoty pole GEO. Většinou datum uložení záznamu.“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Obsahuje hodnoty pole GEO.

Většinou datum uložení záznamu.