Autentizace

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Discovery služba UKAŽ (Primo VE) využívá pro autentizaci koncových uživatelů-čtenářů SAML (Shibboleth).

Uživatelské konto v UKAŽ je propojené s uživatelským (čtenářským) kontem v Almě. Nově tak koncoví uživatelé-čtenáři mají pouze jedno konto, pod kterým mohou spravovat jak své výpůjční (knihovní), tak i další služby, které discovery nabízí.

Jak přihlášení probíhá

UKAŽ > Přihlásit se

Uživatelé jsou po kliknutí v UKAŽ na tlačítko Přihlásit se / Sign in přesměrováni na Centrální autentizační službu Univerzity Karlovy, kde se hlásí standardně svými přihlašovacími údaji.

Pro úspěšné přihlášení je nutné, aby byl uživatel registrovaný do knihoven UK - tedy musí mít potvrzenou elektronickou přihlášku.

Proč je dobré být přihlášený

Pro samotné vyhledávání v UKAŽ není nutné, aby se uživatel přihlašoval do svého uživatelského konta. To je potřeba až ve chvíli, kdy potřebuje:

  • zobrazit své výpůjčky a prodloužit je
  • zobrazit či zrušit existující požadavky na výpůjčky, zadat nový požadavek
  • zobrazit pokuty, bloky a zprávy, osobní údaje
  • zobrazit, zadat nový či odebrat dříve uložený výsledek nebo hledání do/z Oblíbených
  • zobrazit všechny výsledky vyhledávání z centrálního indexu (někteří poskytovatelé mohou omezovat prohledávání jejich obsahu v discovery pouze na přihlášené uživatele)