Holdingy a jednotky

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search
V Almě je fyzický fond (fond na fyzických nosičích - knihy, časopisy, hudebniny, CD, audiovizuální nosiče, mapy a pod.) reprezentován třemi vrstvami záznamů.
 • bibliografické záznamy
 • holdingy
 • jednotky.


Bibliografický záznam reprezentuje tzv. vydání dokumentu, v terminologii FRBR je to provedení. V rámci UK bychom proto měli mít pro jedno konkrétní vydání dokumentu vždy jeden bibliografický záznam (v případě vícedílných monografií to může být více záznamů, pokud popisujeme tzv. "zdola" - více viz metodiky katalogizace).

Holdingový záznam reprezentuje umístění dokumentu. Obsahuje většinou údaje o knihovně (dílčí knihovně) a umístění (dříve "sbírka" v systému Aleph). V případě, že knihovny používaly v systému Aleph v rámci jedné jednotky kombinaci dvou signatur, pak též může obsahovat signaturu. Pokud je stejný dokument umístěn i jen v rámci jedné knihovny na více místech, bude mít příslušný počet holdingů.

Jednotka obsahuje údaje ke konkrétnímu výtisku dokumentu - čárový kód, signaturu jednotky, přírůstkové číslo, výpůjční pravidla pro danou jednotku, různé typy poznámek a další údaje.

Vpravo na obrázcích vidíme bibliografický záznam a k němu přivázané holdingy a jednotky. Pohled na možnost úpravy se liší podle uživatelských rolí v Almě.

Bib h 2.jpg
Bib h .jpg

Nové holdingy

Nové holdingy lze založit v Almě z několika míst. Vždy vás však odkaz dovede do MDE, protože holdingy se zpracovávají ve formátu MARC21 pro holdingy.


V MDE by měl být otevřen bibliografický záznam titulu, k němuž holding přidáváme. Poté v menu "Přidat inventář" lze kliknout na šablonu holdingu (např. pro knihy) a tím se otevře editor pro holdingy.


Úprava holdingů

Holdingy se upravují výhradně ve formátu MARC 21, proto doporučujeme tuto činnost pouze katalogizátorům, kteří s formátem MARC21 umějí pracovat.

Základním polem, které je nutné vždy vyplnit, je pole 852. Bližší informace viz pole 852.

Nové jednotky

Nové jednotky lze přidávat z různých míst v Almě. Vždy nás však tlačítko upravit jednotky dovede do editoru jednotek. Jednotky lze vkládat přímo z MDE nebo z menu "zdroje - vytvořit fyzickou jednotku". Jednotky je možné vytvářet též duplikováním již stávajících jednotek v holdingu.

Úprava jednotek

V editoru jednotek jsou k dispozici následující pole:
 • Čárový kód - buď se vloží platný ČK, nebo se generuje automatický defaultní. Pozor na "enterovací skenery" - pokud vložíte ČK skenerem, který entruje, automaticky se záznam uloží. Pro vyplnění dalších polí musíte pak znovu do jednotky vstoupit.
 • Pokud vytváříte novou jednotku a chcete doplnit k jednotce poznámky nebo chronologie pro časopisy, klikněte na tlačítko Uložit a upravit. Tím se dostanete na další karty Poznámky a Číslování/Chronologie
 • Pokud založíte novou jednotku duplikováním, jednotka se automaticky uloží.
Jednotka uprava.jpg


Přesouvání jednotek

Přesun jednotek v rámci jednoho záznamu (změna holdingu v rámci stejného záznamu)

 1. Otevřete si seznam jednotek
 2. Vyberte si jednotku nebo jednotky, které chcete přesunout (zaškrtnutím čtverečku vedle jednotky)
 3. Klikněte na menu Spravovat vybrané - Změnit holdingy. POZOR - holding už musí v záznamu existovat, aby tam šlo jednotky přesunout
 4. Vyberte si holding a klikněte na Vybrat. Jednotka se přesune. Pokud je jednotka v holdingu poslední, Alma se zeptá, zda má být holding smazán či nikoliv

Přesun jednotek k jinému bibliografickému záznamu

 1. Otevřete si seznam jednotek
 2. Vyberte si jednotku nebo jednotky, které chcete přesunout (zaškrtnutím čtverečku vedle jednotky)
 3. Klikněte na menu Spravovat vybrané - Spojit s jiným bib.
 4. Vyhledejte titul, ke kterému se má jednotka přesunout. Na vyhledaný titul klikněte.
 5. Zobrazí se Vám seznam holdingů, které u daného titulu jsou. Zde máte i možnost Přidat nové holdingy (systém Vás přesune do MDE editoru)
 6. Vyberte si holding a klikněte na Vybrat. Jednotka se přesune. Pokud je jednotka v holdingu poslední, Alma se zeptá, zda má být holding smazán či nikoliv

Výmaz jednotek a holdingů

Výmaz jednotky - u jednotky, kterou chcete smazat, klikněte na menu se třemi tečkami a klikněte na Vymazat. Tím se jednotka smaže

Výmaz holdingu - pokud je holding prázdný (není k němu připojena žádná jednotka), tak ho lze vymazat pomocí volby Odstranit holdingy.

Změna procesu zpracování

Změna procesu zpracování je popsána v samostatném uzlu - odkaz