Instalace GUI klienta Aleph pro zasílání autoritních záznamů

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Zasílání záznamů do Souboru národních autorit

Pro zasílání záznamů do souboru národních autorit bude na UK sloužit klient systému Aleph zapůjčený z NK ČR.

Instalaci provedete následujícím způsobem:

Instalace GUI klienta

soubory gui500-uk.exe pro instalaci GUI klienta si můžete stáhnout na ftp serveru: ftp.ruk.cuni.cz

- login a heslo zašleme na vyžádání přes Redmine

Podmínky pro instalaci:

1. pro instalaci GUI klienta jsou potřeba administrátorská práva.

2. pokud na instalovaném PC již existuje nějaký starý adresář c:/AL500, je potřeba ho před instalací vymazat

3. stáhněte soubor gui500-uk.exe z FTP a uložte do adresáře c:/temp

4. spustěte gui500-uk.exe (rozbalí se další soubory do adresáře c:/temp)

5. instalaci klienta vykonáte spuštěnímm programu setup.exe v adresáři c:/temp (default instalace se provede do adresáře c:/AL500)

6. po skončení instalace smažte všechny soubory v adresáři c:/temp

7. uživatel, který bude na lokální stanici pracovat, musí mít nastaveno úplné řízení pro adresáře C:\temp a C:\AL500 (adresář, v němž je instalován GUI klient).

8. pro aktivaci odesílání záznamů nám musí IT oddělení nahlásit IP adresu počítače

9. pro zabezpečení komunikace klienta se serverem (195.113.132.85, aleph22.nkp.cz.) v Národní knihovně, musí mít v síti dané PC povolenou komunikaci přes port 6991.

10. instalace klienta na jiném než pracovním počítači v síti UK (např. služební notebook) možná je, ale klient bude fungovat pouze po připojení přes VPN síť příslušné fakulty. V takovém případě je nutné dodat i druhou IP adresu, kterou bude mít takový počítač nebo notebook po připojení přes VPN.