Jak si změním afiliaci?

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Studuji/pracuji na více fakultách. Je potřeba provést nějaké další nastavení, abych mohl(a) využívat bez problému EIZ?

Z důvodu neúplné implementace Shibboleth na straně některých poskytovatelů zdrojů není možné používat tzv. vícenásobné role (afiliace), např. v případě souběhu studia na více fakultách či zaměstnaneckém poměru v souběhu se studiem. Proto musí uživatel vybrat svoji hlavní roli, která bude zaslána poskytovateli zdrojů. Nastavení lze kdykoli měnit, aktivní je po opětovném přihlášení ke zdroji. Nastavení provedete na serveru CAS UK.